Visszaküldési és visszatérítési szabályzat

ELÁLLÁSI JOG

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Kivételt képeznek ez alól azok a termékek, melyek az Ügyfél egyedi igényei / utasításai alapján személyre szabottan készültek. Ezen esetekben – tekintve hogy az ilyen termékeket nem lehet újra értékesíteni – nincs lehetőség az elállásra és Ügyfél semmilyen jogot nem formálhat rész- vagy teljes visszatérítésre.

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

2. Minden esetben a Szolgáltató emailben visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

3. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó postai levelét mindenképpen ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. Ismételten kiemelendő azonban, hogy egyedi termék (ide értve Ügyfél kérésére a logózás, feliratozás, egyedi színkombinációk megrendelése, kép nyomtatása, stb) gyártása esetén nincs lehetőség elállási jog gyakorlására.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0